Serveis

 • Experiència

 • Innovació

 • Flexibilitat

 • Eficiència

I+D+i

El nostre Departament d’I+D+i proporciona a les empreses del sector làctic solucions creatives, innovadores i eficients que ajuden a millorar i a optimitzar els seus processos de producció.

La innovació, juntament amb el coneixement i l’experiència, han donat com a resultat diferents patents, entre les quals destaquen un nou sistema de rentat de motlles per immersió i el sistema automàtic de premsada horitzontal de formatges.

Tanmateix, les col·laboracions amb prestigiosos instituts de tecnologia alimentària i universitats politècniques de referència, ens mantenen a l’avantguarda pel que fa a investigacions i avenços en el sector.

 • I+D+i #1
 • I+D+i #2
 • I+D+i #3
 • I+D+i #4

 • PROJECTES #1
 • PROJECTES #2
 • PROJECTES #3
 • PROJECTES #4

PROJECTES

En aquest departament, professionals amb formació en enginyeria i processos productius, dissenyen projectes a mida seguint paràmetres d’eficiència, optimització i rendibilitat. 

Cada cas s’estudia i desenvolupa de manera personalitzada valorant les característiques particulars del client: metodologia, la gama de producte i recursos disponibles, per tal que el projecte final s’adapti perfectament a les seves necessitats actuals i futures.

La maquinària de Tecnical també s’ha concebut de conformitat a aquests paràmetres, ja que a més del seu alt grau de fiabilitat i eficiència, optimitza l’espai utilitzant l’alçada de la nau ocupant d’aquesta manera, la mínima superfície possible.


AUTOMATIZACIÓ A MIDA

El departament d’automatismes i programació està integrat per experts professionals que treballen per adaptar els equips i les línies de producció a les necessitats concretes de cada client.

La instal·lació s’ajusta respectant els mètodes, temps o receptes particulars per a cada cas i pensant a satisfer no només les expectatives actuals sinó també les futures variacions de disseny que el producte pugui experimentar, permetent d’aquesta manera allargar la vida útil dels equips.

 

 • AUTOMATIZACIÓ A MIDA #1
 • AUTOMATIZACIÓ A MIDA #2
 • AUTOMATIZACIÓ A MIDA #3
 • AUTOMATIZACIÓ A MIDA #4

FAT I SAT

Incloses en els estàndards de qualitat de Tecnical, es troben les proves FAT (Factory Acceptance Testing) que garanteixen que, un cop finalitzada la fase de fabricació d’una línia de producció o d’un equip, tots i cadascun dels seus components s’ajusten als requisits acordats amb el client i a més, verifica que tota la instal·lació funciona perfectament.

Posteriorment, un cop s’ha dut a terme el muntatge i la posada en funcionament dels equips en les instal·lacions del client, tenen lloc les proves SAT (Site Acceptance Testing), necessàries per a comprovar i garantir la seva operativitat i funcionalitat.


POSTVENDA

Per a assegurar un ús correcte dels equips i maximitzar la productivitat, és fonamental que el personal rebi la formació necessària. A Tecnical oferim aquesta formació i donem suport al client per a resoldre qualsevol dubte o contratemps que pugui sorgir amb posterioritat.

Com a valor afegit, el Departament de Postvenda ha dotat els equips amb la tecnologia necessària per a poder realitzar assistència remota per internet en cas d’avaria. Tanmateix, en cas de ser necessari, des d’aquest departament es coordina amb la màxima agilitat, l’assistència tècnica als països on Tecnical hi és present.

 • POSTVENDA #1
 • POSTVENDA #2
 • POSTVENDA #3
 • POSTVENDA #4

Scroll to Top